Меню Закрыть

Педагог психолог

 
 
 

                                      Педагог-психологтың жылдық жұмыс жоспары

ЖЖ – ПП-10-03
 
12 беттің 2 беті
I – нұсқа
 
            Өз жұмысын педагог-психолог ҚР Президентінің жарлықтарын, білім-беру саласын басқаратын барлық деңгейдегі органдардың шешімдерін басшылыққа алады.
            Біздің негізгі мақсатымыз: Қазақстанда өзіміздің ұлттық психологиялық қызметтің жүйелі, нәтижелі,болуына үлесімізді қосу.
Психологиялық қызметтің мақсаты-білім беру ұйымдаорында білім алушылардың психологиялық денсаулығын сақтау, қолайлы әлеуметтік-психологиялық жағдай жасау және білім беру үдерісінде қатысушыларға психологиялық қолдау көрсету.
Психологиялық қызметтің міндеті:
 • Білім алушылардың тұлғалық және зияткерлік дамуына ықпал ету, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін өзі дамыту қабілетін қалыптастыру;
 • Білім алушыларға ақпараттық қоғамның жылдам дамуында олардың табысты әлеуметтенуіне психологиялық тұрғыдан жәрдем көрсету;
 • Білім алушылардың тұлғасын-психологиялық-педагогикалық зерделеу негізінде әрбір білім алушығка жеке тұрғыданықпал ету;
 • Психологиялық диагностиканы жүргізу және білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту;
 • Психологиялық қиыншылықтар мен білім алушылардың проблемаларын шешу бойынша психологиялық түзету жұмыстарын жүзеге асыру;
 • Психологиялық проблемаларды шешуде және оқу тәрбие жұмыстарының қолайлы әдістерін таңдауда ата-аналар мен педагогтарға консультациялық көмек көрсету;
 • Білім беру үдерісі субъектілерінің психологиялық-педагогикалық құзіреттілігін көтеру;
Психологиялық қызмет психодиагностикалық, консультациялық ағартушылық профилактикалық, түзету дамытушылық және әлеуметтік диспетчерлік бағытта жүзеге асырылады.
 
 
Педагог-психологтың жылдық жұмыс жоспары
ЖЖ – ПП-10-03
 
12 беттің 3 беті
I – нұсқа
 
Психодиагностикалық бағыттар:
 • Білім алушыларды психологиялық диагностикалау;
 • Білім алушылардың бейімделуі, дамуы мен әлеуметтануы мақсатында оларды кешенді психологиялық тексеру;
 • Білім алушылардың қабілеттілігі, қызығушылығы мен икемделігін психологиялық диагностикалау;
 • Психологиялық диагностиканың қорытындысы бойынша тұжырымдар мен ұсыныстарды дайындау.
Консультациялық бағыттар:
 • Білім алушыларға, ата-аналар мен педагогтарға олардың сұранысы бойынша консультация беру;
 • Білім алушыларға, ата-аналар мен педагогтарға жеке тұлғалық, кәсіптік өзін-өзі айқындау, проблемалары және қоршаған ортамен өзара қарым-қатынастар бойынша жеке және топпен консультация жүргізу;
 • Күйзелістік,жанжалдық,қатты эмоционалды кұйзелістік жағдайда болып табылатын білім алушыларға психологиялық қолдау көрсету;
 • Тұлғааралық және топаралық жанжалдарды шешуде делдалдық жұмыстарды ұйымдастыру.
Ағартушылық-профилактикалық бағыттар:
 • Білім алушылар мен педагогтардың өзін-өзі айқындауына, кәсіптік өсуіне ықпал ету;
 • Білім алушылардың әлеуметтік психологиялық әрекетін алдын алу;
 • Педагогтарды аттестаттауды әлеуметтік-психологиялық қолдау;
 • Әдістемелік бірлестіктер мен педагогикалық кеңестің және медициналық-психологиялық-педагогикалық консилиумдарының жұмысына ықпал ету.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психологтың жылдық жұмыс жоспары
ЖЖ – ПП-10-03
 
12 беттің 4 беті
I – нұсқа
 
Түзету-дамытушылық бағыттар:
 • Жеке тұлғалық өсуге арналған тренингтер өткізу;
 • Білім алушылар мен педагогтардың тұлғалық, зияткерлік, эмоционалды-жігерлік, шығармашылық даму үйлесімділігі боынша психологиялық түзету және дамыту сабақтарын ұйымдастыру;
 • Тұлғааралық қатынастағы жанжалдарды түзету.
Әлеуметтік-диспетчерлік бағыттар:
 • Педагог-психологтың және кең көлемде талап етілетін мамандардың кәсіптік құзыреттілігі, функционалдық мінлдеттері шеңберінен шығатын проблемаларды шешу бойынша(дефектологтарға, логопедтерге, тифлопедагогтарға және тағы басқа) аралас мамандармен жұмыс жүргізу;
 • Әлеуметтік-медициналық –психологиялық қызметтер туралы дерекқорын қалыптастыру;
 • Аралас мамандармен және шұғыл жағдайда көмек көрсету бойынша мүдделі органдармен өзара іс-қимыл нәтижелерінің моноторингін жүргізу.
Жоспарды құру барысында мына тізімдегі нормативтік құжаттар ескерілді:
 1. ҚР Конституциясы
 2. «ҚР бала құқығы туралы заңы
 3. ҚР «Білім туралы» заңы
 4. ҚР білімінің даму концепциясы
 5. ҚР «Неке және отбасы» заңы
 6. Психологтың этикалық кодексі
 7. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2015ж.»20» сәуірдегі №111 бұйрығы
 
 
Педагог-психологтың жылдық жұмыс жоспары
ЖЖ – ПП-10-03
 
12 беттің 5 беті
I – нұсқа
Жұмыстың бағыттары
 
1-бағыт. Психологиялық зерттеу (психодиагностика) жұмысы;
Мақсаты: Тұлғаның жеке және жас ерекшеліктерін, сондай-ақ тұлғааралық өзара әрекет ерекшеліктерін зерттеу.
 
2-бағыт. Психологиялық алдын-алу, ағарту жұмыстары:
Мақсаты: Тұлғаның психикалық және тұлғалық дамуында кездесетін сәтсіздіктерге ескерту жасау.
 
3-бағыт. Психологиялық түзету-дамыту жұмысы:
Мақсаты: Студенттердің психикалық және тұлғалық дамуындағы ауытқушыларды болдырмау, жалпы оқу дағдысы мен біліктілікті дамыту. Ата-ана, педұжыммен жұмыс.
 
4-бағыт. Психологиялық кеңес беру жұмыстары:
Мақсаты: Оқытушыларға, ата-аналарға студенттердің оқу тәрбие процесінде туындаған проблемаларын шешуге бағдар беру, көмек көрсету.
 
5-бағыт. Әлеуметтік-диспетчерлік қызмет. Психологиялық білімді көтеру:
Мақсаты: Педагогикалық үрдістерге қатысушылардың психологиялық мәдениетін көтеру. Ата-аналар мен оқытушылар арасындағы қарым-қатынасты нығайту, психологиялық-педагогикалық білімдерін арттыру.
 
6-бағыт. Психологтың жеке жұмысы.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психологтың жылдық жұмыс жоспары
ЖЖ – ПП-10-03
 
12 беттің 6 беті
I – нұсқа
 
Атқарылатын іс-шаралар
Орындалу мерзімі
Жауапты
 
Ұйымдастыру жұмыстары
1
Психологиялық жүмыс жоспарын колледж басшыларымен кеңесіп бекіту
Қыркүйек
Психолог
2
I-II курс студенттерінің тізімін алып, психодиагностикалық картотека ашу
Қыркүйек
Психолог,
бөлім меңгерушісі
3
Кураторлармен жиналыс өткізу, топ жайлы сауалнама алу
Қыркүйек-қазан
Психолог
Топ кураторлары
4
Жатақхана тұрғындарының, қиын топтардың ,тұл жетім мен жартылай жетім студенттердің тізімдерін анықтап тіркеу
Қыркүйек-қазан
Психолог,
жатақхана меңгерушісі
5
Жаңадан келген оқытушылар мен студенттердің жаңа ортаға бейімделуі туралы сұхбат жүргізу
Қыркүйек-қазан
Психолог,
Бөлім меңгерушілері
1-бағыт. Психологиялық зерттеу (психодиагностика) жұмысы
           Мақсаты: Тұлғаның жеке және жас ерекшеліктерін, сондай-ақ тұлғааралық өзара әрекет ерекшеліктерін зерттеу.
1
Студенттердің колледждегі психологиялық – эмоционалды көңіл-күйін жіне оқуға даярлығын анықтау
Қыркүйек
Психолог
2
I-II курс студенттері арасында оқу жүйесінің адаптациясын анықтау. Мақсаты: Студенттердің оқу процесінде пайда болатын қиындықтарын анықтап, тиісті көмек көрсету
Қазан-қараша
Психолог
Топ кураторлары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психологтың жылдық жұмыс жоспары
ЖЖ – ПП-10-03
 
12 беттің 7 беті
I – нұсқа
 
3
Студенттердің ситуацияға деген қобалжу деңгейін,
Оның шығу себебін анықтау
Қазан-қараша
Психолог
4
Студенттердің өзіне және қоршаған ортаға көзқарасын қалыптастыру.
Студенттердің колледжішілік қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу.
Қараша
Психолог,
Топ кураторлары
 
5
Тәртіп бұзушылыққа бейім, ерекше назар аударатын студенттерді анықтау
Жыл бойы
Психолог, директордың тәрбие-ісі жөніндегі орынбасары,
Жатақхана меңгерушісі
 
6
Колледжішілік-педагогикалық – психологиялық консилиум өткізіп, зерттеу нәтижесінде анықталған мәселені талқылау
Жыл бойы
Психолог,
Пән оқытушылары
7
Психодиагностикалық минимум бағдарламасы бойынша жеке тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу
Жыл бойы
Психолог,
Топ кураторлары
8
Жатақхана студенттері арасында бейімделу мәселесі бойынша зерттеу жүргізу, пайда болған қиындықтарын шешуге көмек көрсету
Жыл бойы
Психолог,
жатақхана меңгерушісі,тәрбиешілер
9
Жасөспірімдердің мінез-құлқындағы акцентуацияның көрініс беруін талдау. Акцентуация түрлерін анықтау әдіс-тәсілдерін қолданып студенттердің мінезіндегі ауытқушылықтарды жан-жақты талдау
Желтоқсан, қаңтар
Психолог, бөлім меңгерушілері,
топ кураторлары
10
Оқытушылардан, ата-аналардан шағым түскен студенттердің жекелік ерекшеліктерін тереңдетіп зерттеу, қажет болғанда тиісті  психологиялық көмек көрсету
Жыл бойы
Психолог, бөлім меңгерушілері,
топ кураторлары
 
Педагог-психологтың жұмыс жоспары
ЖЖ ПП-10-03
12 беттің 8 беті
1 — нұсқа
11
Студенттердің интеллектуалдық даму деңгейін анықтау
Ақпан, Наурыз
Психолог,
Топ кураторлары
12
IY курс студенттерінің арасында өз мамандықтары бойынша икемділігін зерттеу, студенттердің қалауы бойынша жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтап беру
Мамыр, маусым
Психолог, бөлім меңгерушілері,
топ кураторлары
13
Тұлғалар арасындағы қарым-қатынас /студент-студент, студент-ата-ана, студент-оқытушы/ мәдениетін қалыптастыруға баулу
Жыл бойы
Психолог,
Топ кураторлары
14
Ата-аналардың қалауы бойынша студенттердің жеке тұлғалық ерекшеліктерін терең зерттеу
Жыл бойы
Психолог,
Топ кураторлары
2-бағыт Психологиялық алдын-алу, ағарту жұмыстары:
Мақсаты: Тұлғаның психикалық және тұлғалық дамуында кездесетін сәтсіздіктерге ескерту жасау
Құқық бұзушылықтың алдын-алу мақсатында:
«Девиантты мінез-құлықтың психологиялық-педагогикалық түзету-дамыту жұмыстары»
Қазан
Психолог, бөлім меңгерушілері,
кеңес мүшелері,
топ кураторлары
Ата-аналарға бала тәрбиелеуде психологиялық қолдау көрсету дұрыс нәтижеге жетудің түрлерін үйрету.
Қараша
Психолог,
Топ кураторлары
Жасөспірімдер арасында зорлық-зомбылықтың, қатыгездіктің алдын алу шаралары
Қараша
Психолог,
Топ кураторлары
Жасөспірімдердің репродуктивтік денсаулығын сақтау мәселелері бойынша жан-жақты жыныстық білім беру
Наурыз
Психолог,
Топ кураторлары
Педагог-психологтың жұмыс жоспары
ЖЖ ПП-10-03
12 беттің 9 беті
1 — нұсқа
3-бағыт. Психологиялық түзету-дамыту жұмысы
Мақсаты: Студенттердің психикалық және тұлғалық дамуындағы ауытқушылықтарды болдырмау, жалпы оқу дағдысымен біліктілікті дамыту. Ата-ана, педұжыммен жұмыс.
1
Психодиагностика нәтижесі бойынша коррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру
Жыл бойы
Психологиялық кеңес,
Топ кураторлары
2
Танымдық үрдісінде бұзылысы бар және оқуға даярлығы төмен балалармен жеке түзету – дамыту жқмысын жүргізу
Қазан
Қараша
Психолог, бөлім меңгерушілері,
Кеңес мүшелері,
 топ кураторлары
3
Қиын студенттермен түзету-дамыту іс-шараларын қажетті кезде ұйымдастыру
Жыл бойы
Психолог,
Топ кураторлары
4
Жеке тұлғалардың жағымсыз мінез көрсеткіштерін түзету
Жыл бойы
Психолог, топ кураторлары, жастар комитеті
5
Проблемасы бар студенттермен жеке жұмыстар жүргізу, сұраныс бойынша мінез-құлқы қиын студенттерге арналған жаттығулар ұйымдастыру
Жыл бойы
Психолог,
топ кураторлары, жастар комитеті
 
4-бағыт Психологиялық кеңес беру жұмыстары:
Мақсаты: Оқытушыларға, ата-аналарға студенттердің оқу тәрбиесінде туындаған проблемаларын шешуге бағыт-бағдар беру, көмек көрсету.
1
Студенттерге жеке кеңес беру. Әртүрлі қиыншылық кезеңіндегі мәселелерді шешуге көмектесу.
Қажетті кезеңде
Психолог
2
Жатақхана студенттерінің сұранысы бойынша жеке кеңес беру. Қоғамдық орындарды, жатақханада өзін-өзі ұстай білу мәдениетін ереже бойынша түсіндіру.
Жыл бойы
Жатақхана тәрбиешілері, қыздар кеңесі,студенттер үкімі
3
Қиын студенттермен жұмыс жүргізу, іс-әрекеттерінің дұрыс бағытта дамуына кеңес беру.
Жыл бойы
Психолог,
Топ кураторлары
4
Студенттердің колледжде, жатақханадағы ассоуциалды тәртібін қадағалау: ұрлық жасау, сабаққа қатыспау, бұзақылық, жатақханадан ескертусіз кетіп қалу т.б. топ кураторларымен және жатақхана тәрбиешілерімен жұмыс
Жыл бойы
Психолог, Жатақхана тәрбиешілері,
Тәртіп сақшылары
 
Педагог-психологтың жұмыс жоспары
ЖЖ ПП-10-03
12 беттің 10 беті
1 — нұсқа
 
5
Болашақ отбасы өмірінде дайындау және жыныстық мәселелер бойынша кеңес беру
Жыл бойы
Жыл бойы, фельдшер
6
Жас оқытушыларға тиісті кеңес беру
Жыл бойы
Психолог
7
Дау – жанжал және оны реттеу әдістері бойынша оқытушыларға қажетті кеңес беру. Оқытушылардың сауалдары бойынша жеке кеңес беру
Жыл бойы
Кеңес мүшелері
8
Жетім балалрға ерекше көңіл бөліп, қиын мәселелеріне байланысты жеке кеңес беру
Жыл бойы
Психолог
5-бағыт. Оқытушылармен және ата-аналармен атқарылған жұмыстар
Мақсаты: Оқытушылар мен ата-ана арасындағы психологиялық қарым-қатынас нығайту
1
Диагностикалық карта мен сауалнамалар нәтижесіне сүйене отырып, студенттерге қиындық тудыратын тақырыптар бойынша оқытушыларға арналған есеп жүргізу
Үнемі
Кеңес мүшелері
2
Оқытушыларға арналған іс-шараларға қажетті көмек көрсету
Қажетті кезеңде
Кеңес мүшелері,
Бөлім меңгерушілері
3
Бөлім меңгерушілерімен және топ кураторларымен тығыз байланыста болу. Студенттердің мәселелерін шешу процесінде топ кураторларын диагностика нәтижелерімен таныстыру
Жыл бойы
Топ кураторлары
4
Жеке тұлғаны қалыптастыру кезеңіндегі жанұяның атқаратын рөлін анықтау. Ата-аналардың психологиялықбілімдерін кеңейту
Жыл бойы
Топ кураторлары
5
Ата-аналарға жеке кеңес беру. Ата-аналарды диагностикалық және коррекциялық жұмыстардың нәтижесімен таныстыру
Қажетті кезеңде
Топ кураторлары, бөлім меңгерушілері
6
Мемлекеттік емтиханға байланысты студенттерге психологиялық дайындық жүргізу
Мамыр, маусым
Психолог
6-бағыт. Психологтың жеке жұмысы
1
Оқу-тәрбие үрдісіндегі психологиялық қызметтің 2021-2022 оқу жылында атқаратын міндеттерімен ұжымды таныстыру
Қыркүйек
Психолог
2
Оқытушылар мен студенттердің диагностикалық картасын іске қосу
Үнемі
Психолог
 
 
 
Педагог-психологтың жұмыс жоспары
ЖЖ ПП-10-03
12 беттің 11 беті
1 — нұсқа
 
3
Үнқағаз бен журналдарға шыққан психологиялық-педагогикалық материалдарды талқыға салып мамандарға жеткізу
Үнемі
Психолог, кеңес мүшелері
4
Қалалық білім бөлімінің әдіскерлерімен үнемі байланыста болу, пікірлесіп шешім қабылдау, семинарларға қатысу
Үздіксіз
Психолог
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог_____________ Маханбетова М.А