Меню Закрыть

1203000– «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»

   1203000 «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы бойынша кәсіптік қызметте қажетті іргелі білімдер мен дағдыларды қалыптастыру: 1203012 -4-ші және 5-ші класстардың теміржол стансасының кезекшісі, 1203093«Тасымалдауды ұйымдастырушы техник» мамандығы.

—           студенттерді ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық іс-шаралар арқылы дамыту, кәсіби бағдарланған дағдылар мен дағдыларды дамыту;

—           заманауи білім беру технологияларын енгізу арқылы білім беру қызметтерінің сапасын арттыру;

—           қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда табысты бейімделуге бағытталған ТжКБ жүйесінде студенттерді оқыту;

—           ой мен идеяларды еркін білдіру үшін жағдай жасау, табысқа ұмтылуға ынталандыру.

4. Түлектер үлгісі — маманның жеке сапа жүйесі — техникалық және кәсіптік білім беру оқу орнының түлегі, бұл мақсат- білім беру жүйесінің жұмысының нәтижесін тамаша ұсынуы.

Оқу нәтижелері — білім алушылар білімін, дағдыларын, қабілеттері мен біліктіліктерін оқуды аяқтағаннан кейін көрсетуі мүмкін. Басқаша айтқанда, білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студент білу, түсіну және жасай білу керек.

Тренингтің қорытындысы бойынша түлек — үшінші санаттағы «Құрылыс жұмыстарын аяқтау магистрі»:

Тасымалдауды ұйымдастырушы техник  жасай білу керек:

—      кәсіптік қызметі аясында орындалатын жұмысы үшін жауапкершілік алу;

—      жүк және поезд жұмысы бойынша әртүрлі техникалық есептеулер орындау;

—      қауіпсіздік техникасы мен қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылуының алдын –алу бойынша іс-шараларды іске асыру;

—      байланыс пен сигнализация әртүрлі құралдарымен поезд қозғалысының басқаруды іске асыру;

—      ақпараттық технологияларды пайдалану мен тасымалдау процесінің міндеттерін шешу;

—      дәстүрден тыс жағдайларда өз бетінше әрекеттерді жобалау мен сараптау;

—      кәсіптік жағдайларда жүйелері әрекеттерді іске асыру;

—      жолаушылар мен жүк ағынын зерттеу;

—      тиеу-түсіру механизмдері мен жылжымалы құрамның талап етілетін санын анықтау;

—      жылжымалы құрамның қолданылуын сараптау мен негізгі экономикалық есептеулерді орындау;

—      поезд және тасымалдау құжаттарының өңдеу мен ресімдеу;

—      поезд қозғалысы кестесі мен станса жұмысының тәуліктік жоспар-кестесін әзірлеу мен құрастыру;

—      көлік қызметі нарығын зерттеу мен болжамдау;

—      өзін-өзі жетілдіруге берік түрде тырысу(өзі-өзі тану, өзін-өзі бақылау,өзін-өзі бақылау, өзін ретке келтіру мен дамыту),шығармашылық өзін іске асыру;

—      әртүрлі ұйымдастыру құқықтық ұйымдарда кәсіптік тапсырмаларды шешу бойынша практикалық шешімдерге қабілетті болу;

Теміржолшы білуі керек:

-теміржол стансасының кезекшісінің лауазымдық нұсқаулығы;

-теміржол стснсасының кезекшісінің автоматандырылған жұмыс орны

-дабыл мен байланыстын әр түрлі құралдарында поездарды жіберу және қабылдап алу;

-маневрлік жұмыстарды ұйымдастыру

-поезд құжатарын ресімдеу ережесі;

-апатты және қалыпсыз жағдайда поезд қозғалысына қатысты жұмышылардың жұмысын шектеу;

-жұмыс істеу кезіндегі енбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау ережелері;

         Теміржолшы  істей білу тиіс:

-дабыл мен байланысты әр-түрлі құралдарында поездарды жіберу және қабылдап алу ;

  • маневрлік жұмыстарды орындау;
  • теміржол стансасының кезекшісінің  автоматандырылған жұмыс орнында 

   маневрлік жұмыстарды және поезды басқару;

  • өзін-өзі бақылауды, еңбек қауіпсіздігі, өндірістік гигиена және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;
  • орындалған жұмыстың сапасын және дұрыс кемшіліктерді анықтау.